Obliczanie śladu węglowego organizacji i nie tylko – dlaczego jest tak ważne?

Ślad węglowy to pomiar ilości gazów cieplarnianych emitowanych przez daną czynność lub produkt. Głównym celem tego obliczenia jest określenie wpływu, jaki działalność człowieka ma na globalne ocieplenie. Im więcej dwutlenku węgla jest emitowane do atmosfery, tym większe ryzyko, że nasza planeta nie będzie w stanie utrzymać obecnych warunków klimatycznych.

Ślad węglowy staje się coraz ważniejszy w dzisiejszym świecie. Zmiany klimatyczne są poważnym problemem, który musi być natychmiast rozwiązany, a każdy jest odpowiedzialny za zmniejszenie swojego śladu węglowego.

Sposoby obliczania śladu węglowego – kalkulator śladu węglowego

Obliczanie śladu węglowego może być wykorzystywane zarówno w życiu prywatnym, jak i komercyjnym. Oprócz określenia naszego osobistego wkładu w zmiany klimatu, możemy również pracować nad zmniejszeniem naszego indywidualnego wpływu na środowisko poprzez przestrzeganie pewnych zasad lub proponowanie rozwiązań dotyczących zmian w naszym codziennym życiu. W biznesie można wykorzystać ten wskaźnik jako narzędzie do podejmowania decyzji o tym, jak najlepiej zmniejszyć wpływ firmy na środowisko.

Ślad węglowy firmy to ilość emisji gazów cieplarnianych wytwarzanych przez daną firmę lub organizację. Jest to oszacowanie, ile dwutlenku węgla (CO2), metanu i innych gazów cieplarnianych zostało wyemitowanych do atmosfery w określonym czasie.

Obliczenie śladu węglowego nie zawsze jest łatwe, ponieważ w grę wchodzi wiele czynników. Najważniejsze z nich to transport, zużycie energii i gospodarka odpadami.

Obliczenie śladu węglowego może pomóc firmom lepiej zrozumieć, jak ich działania wpływają na środowisko i zmiany klimatyczne. Ta wiedza może skłonić je do zwiększenia efektywności, zmniejszenia zużycia zasobów naturalnych i poprawy wyników w zakresie ochrony środowiska.

Firma może również chcieć poznać swój ślad węglowy w ramach polityki społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) lub jako część swojej strategii marketingowej.

Jak ograniczyć emisji gazów cieplarnianych? Obliczenia śladu węglowego

Celem obliczeń śladu węglowego jest określenie, ile emisji CO2 zostało wyprodukowanych przez konkretną działalność lub produkt. Informacja ta może być następnie wykorzystana do zmniejszenia ogólnej emisji CO2.

W obliczeniach uwzględnia się wszystkie fazy produkcji i użytkowania produktu, w tym wydobycie surowców z natury, produkcję, transport i dystrybucję, użytkowanie i utylizację. Obliczenia obejmują również pośrednie emisje z łańcuchów dostaw, takie jak te związane z produkcją energii elektrycznej.

Ślad węglowy może być obliczany dla osób fizycznych, organizacji i przedsiębiorstw, jak również dla różnych produktów, branż i krajów.

Istnieją trzy główne kategorie gazów cieplarnianych: CO2, metan i podtlenek azotu. Dwutlenek węgla powstaje, gdy paliwa kopalne są spalane w wysokich temperaturach w celu wytworzenia energii. Metan jest emitowany podczas produkcji, transportu i użytkowania węgla, ropy i gazu ziemnego. Podtlenek azotu znajduje się w nawozach stosowanych na uprawach takich jak kukurydza czy soja, które zostały zmodyfikowane genetycznie, aby były na nie odporne. Ślad węglowy to nie tylko abstrakcyjna liczba: reprezentuje on rzeczywiste emisje CO2, które przyczyniają się do globalnego ocieplenia i zmian klimatycznych. Ślad węglowy może być również wyrażony w kilogramach CO2 na rok (kg/rok) lub tonach metrycznych CO2 (tCO2).

Obliczanie śladu węglowego – dla potrzeb klienta i potrzeb organizacji

Obliczenie śladu węglowego może być wykonane dla osób fizycznych, organizacji, wydarzeń i usług. Obliczenie śladu węglowego osoby fizycznej obejmuje obliczenie jej zużycia energii, konsumpcji żywności i produkcji odpadów. W przypadku organizacji, oblicza się zużycie energii elektrycznej, a także emisję CO2 powstałą w wyniku eksploatacji floty, takiej jak samoloty czy łodzie. W przypadku wydarzeń należy również obliczyć, ile osób weźmie udział w wydarzeniu i jak długo na nim pozostanie, aby obliczyć, ile energii trzeba wygenerować, aby dostarczyć prąd wszystkim tym osobom w tym okresie.

Dla firm oznacza to obliczenie, ile energii zużywa ich firma i ile CO2 jest emitowane podczas prowadzenia działalności (np. sprzęt biurowy). Może to również obejmować transport, taki jak podróże lotnicze lub wysyłanie towarów na całym świecie, które w znacznym stopniu przyczyniają się do emisji CO2, co z kolei przyczynia się do globalnego ocieplenia na naszej planecie Ziemi.

Artykuł powstał przy współpracy z https://exergy.pl – firmą świadczącą usługi z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *