Jak uchronić swoje oszczędności przed inflacją w 2022? W co inwestować?

W 2022 roku, jak w każdym kryzysowym roku, inflacja odbije się na kieszeni większości ludzi. Ze względu na ograniczenia i ogólny wzrost cen towarów i usług, przeciętny konsument będzie musiał zapłacić dodatkowe pieniądze, aby utrzymać swój zwykły standard życia. Istnieje jednak kilka sposobów na zminimalizowanie strat finansowych. W co więc inwestować w 2022 roku, aby oszczędności nie „topniały” na inflacji?

Na czym polega inflacja?

Problem ten jest tak ważny, ponieważ inflacja oznacza spadek siły nabywczej naszych pieniędzy. Oznacza to, że chcąc kupić dany produkt, będziemy potrzebowali więcej pieniędzy niż dotychczas. To nie jest tylko hipotetyczny pomysł – doświadcza go każdy z nas. Wczoraj można było kupić telewizor za 4 000 zł, dziś potrzeba 5 500 zł. W takiej sytuacji nasze aktywa finansowe będą z czasem ulegać „dewaluacji”. Dotyczy to przede wszystkim oszczędności i lokat, ale także emerytów o niskich dochodach lub emerytów o stałych dochodach, którzy w najbliższej przyszłości widzą pogorszenie swojej sytuacji finansowej.

Co można zrobić by chronić oszczędności?

Jednym z kluczowych priorytetów w budowie portfela jest dywersyfikacja aktywów, tak abyśmy mogli zmniejszyć prawdopodobieństwo znacznych strat w portfelu i jednocześnie zwiększyć zyski. Oto więc cztery sposoby, które możesz włączyć do swojego portfela, aby pomóc w osiągnięciu tego celu: obligacje skarbowe indeksowane inflacją, crowdlending oparty na nieruchomościach, akcje amerykańskich REIT-ów oraz kryptowaluta Ether (ETH).

Każdy inwestor poszukuje idealnego połączenia tej swoistej triady: atrakcyjnej stopy zwrotu, wysokiego bezpieczeństwa i dużej płynności. Niestety, żadna ze znanych i popularnych form inwestowania nie spełnia wszystkich trzech kryteriów jednocześnie.

Lokata bankowa jest bezpieczna, lecz mało płynna i nisko oprocentowana. Podobnie jest w przypadku obligacji skarbowych. Obligacje indeksowane inflacją nie chronią tak naprawdę przed inflacją i wymagają kilkuletniego okresu inwestycji. Potencjalnie najbardziej zyskowne są akcje, ale nie są zbyt bezpieczne, również wymagają kilkuletniego horyzontu inwestycyjnego i często nie są zbyt płynne. Złoto – wysoka płynność i bezpieczeństwo, ale niska rentowność i duża zmienność. Jeśli zaś mowa o obligacjach komercyjnych, to im bardziej zyskowne, tym mniej bezpieczne, ale zazwyczaj zawsze o niskiej płynności.

Co pozostało? Kryptowaluty to nowa klasa aktywów, która pod względem profilu ryzyka i zysku może być traktowana jako skrzyżowanie akcji i złota. Bitcoin jest obecny na rynku od ponad 9 lat i do tej pory wielokrotnie udowodnił swoją odporność jako środek przechowywania wartości. Na wystarczająco długiej osi czasu może być uważany za bardzo bezpieczną inwestycję z czysto technicznego punktu widzenia.

Czym są REIT-y?

REIT – (real estate investment trusts) to portfele nieruchomości komercyjnych, tj. nieruchomości pod wynajem, opakowane w formie spółek akcyjnych, emitujących akcje, które są zazwyczaj notowane na giełdach.

Istnieje kilka rodzajów REIT-ów:

– Residential REITs – najbardziej popularne REITs mieszkaniowe to te, które inwestują w mieszkania i biura.

– Commercial REITs – są właścicielami i operatorami magazynów, centrów handlowych, hoteli, szpitali.

– Mortgage REITs – pożyczają pieniądze pod hipotekę właścicielom nieruchomości lub kupują hipoteki, ale ich nie sprzedają, co oznacza, że regularnie pobierają odsetki od spłacających hipotekę.

– REIT-y hybrydowe – łączą w sobie cechy różnych typów inwestycji w nieruchomości.

W przypadku mieszkań argument jest bardzo prosty: albo kupujesz nieruchomość i wynajmujesz ją lokatorom, albo sam jesteś lokatorem i płacisz komuś czynsz. Nieruchomości są użyteczne, ponieważ wszyscy potrzebujemy mieszkania.

Z punktu widzenia inwestora w REIT, na przykład, nie ma w zasadzie żadnej różnicy, czy kupuje on budynek mieszkalny i wynajmuje go, czy też kupuje udziały w spółce REIT, która posiada portfel setek nieruchomości, a następnie wypłaca zyski z tego portfela akcjonariuszom w formie dywidendy. Ekonomia skali działa tutaj, jak również w innych firmach, które posiadają nieruchomości.

W przypadku biurowców, centrów handlowych czy sklepów obraz jest podobny – korzystają z nich ludzie, którzy w nich pracują lub prowadzą tam interesy, a następnie płacą czynsz tym, którzy są ich właścicielami (lub sami są właścicielami). A jeśli weźmiemy pod uwagę, że liczba ludności na świecie stale rośnie, to oczywiste jest, że popyt na nieruchomości będzie rósł wraz z nią.

Oczywiście, nic nie trwa wiecznie i zyski nie mogą rosnąć w nieskończoność. Jednakże, jeśli spojrzeć na historię rynku akcji, akcje były w górę pomimo wojen, krachów i kryzysów gospodarczych w całej swojej historii. Wydaje się, że w naturze ludzkiej leży tworzenie większej wartości w czasie niż jej niszczenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *